Πληροφορίες : https://themindtrap.com/team-building/?language=gr

Δείτε αναλυτικά το πακέτο υπηρεσιών μας : https://themindtrap.com/files/The_MindTrap_Team_Building.pdf