Έδρα: Θεσσαλονίκη.

Τεχνικός γενικών καθηκόντων: (Κωδικός Θέσης: TEC)

Ο τεχνικός γενικών καθηκόντων θα γίνει μέλος του Intelligent Entertainment Support Team. Θα βρίσκεται στην κατασκευή έργων The Mindtrap με πολλαπλές αρμοδιότητες. Θα χρειαστεί να έχει κατασκευαστικές γνώσεις, ευχέρεια χρήσης εργαλείων και άνεση σε διαφορετικά υλικά, αλλά και εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα. Ο ρόλος του θα είναι πολυδιάστατος καθώς θα καταπιαστεί με μία σειρά ιδιαίτερων και δημιουργικών κατασκευών, σε μια εταιρία που προσφέρει δημιουργικές προκλήσεις με καλές απολαβές και δυνατότητα εξέλιξης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο τεχνικής σχολής.
  • Προϋπηρεσία σε κατασκευαστικό έργο.
  • Τεχνικές και κατασκευαστικές δεξιότητες.
  • Άριστη χρήση κατασκευαστικών εργαλείων.
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

  • Πρακτικό μυαλό με ικανότητα τεχνικής αντίληψης.
  • Ικανότητα απόδοσης κάτω από χρονικά deadlines.
  • Ομαδικό πνεύμα.
  • Διαθεσιμότητα για ταξίδια.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τα βιογραφικά τους στο:

[email protected] αναγράφοντας ως θέμα τον κωδικό της θέσης.